Financování

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

1. podpis rezervační smlouvy - rezervace 250.000,- Kč

2. podpis smlouvy o dílo, současně s kupní smlouvou na pozemek
3. úhrada ceny pozemku
4. stavba domu, po dokončení jednotlivýchetap:

 • část ceny díla ve výši 22,5% je splatná do 15 dnů od dokončení základové desky.
 • část ceny díla ve výši 22,5 % je splatná do 15 dnů od dokončení hrubé stavby
 • část ceny díla ve výši 22,5 % je splatná do 15 dnů od dokončení okenních výplní, vnitřních příček, krovu a střešní krytiny.
 • část ceny díla ve výši 22,5 % je splatná do 15 dnů od dokončení, vnitřní rozvodů: voda, kanalizace, elektro a vnitřních omítek
 • část ceny díla ve výši 10% je splatná do 15 dnů od úplného dokončení díla, úklidu staveniště a vydání Oznámení o užívání stavby, (dříve kolaudačního souhlasu).

V případě čerpání hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření je splátkový kalendář domlouván individuálně.te svůj text...

FINANCOVÁNÍ

 • Zajišťujeme výhodné financování všem našim klientům.
 • Hypoteční úvěry zajišťujeme u více bankovních ústavů , především však přes našeho hlavního partnera přes financování, Hypoteční banku a.s. kde má každý náš zákazník zvýhodněné podmínky a jedninečnou úrokovou sazbu

kontakt pro informace o hypotéce: Lukáš Fučík
T: 602 960 768
E: email@lukas-fucik.cz


ČASOVÝ HARMONOGRAM

1. PODPIS REZERVAČNÍ SMLOUVY

 • projednání a odsouhlasení finální verze dispozice - 1 měsíc
 • vypracování projektové dokumentace (PD) ke stavebnímu povolení - 30 dní
 • projednání/výběr klientských změn, KOUPELNY A DLAŽBY, DVEŘE, PODLAHY

2. PODPIS SMLOUVY O DÍLO (SOD)

 • odsouhlasené klientské změny doporučujeme již před uzavřením SOD, ale může být i později, nejzašší termín je při zahájení stavby
 • další klientské změny jsou možné, řeší v průběhu výstavby individuálně

3. PODPIS KUPNÍ SMLOUVY NA POZEMEK (KS)

 • podpis KS po předložení kolaudace všech inženýrských sítí a komunikace

4. STAVEBNÍ POVOLENÍ

 • po podpisu KS proběhne podání žádosti o stavební povolení
 • po nabytí právní moci stavebního povolení započne výstavba RD

5. VÝSTAVBA

 • výstavba trvá 10 měsíců

6. KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ DOMU

 • po dokončení domu, kolaudace a následné předání